NAZAR BONCUĞUNUN KÖKENİ

NAZAR BONCUĞUNUN KÖKEN Kökeni Sümerler’e, Babiller’e ve Eski Mısır’a uzanan nazar değmesi inanışına göre, insanın taşıdığı…