Artvin Hakkında Bilgiler

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]

Artvin ili; Doğu Karadeniz Bölgesinde 40° 35’ ile 41° 32’ kuzey enlemleri ve 41° 07’ ile 42° 00’ doğu boylamları arasında yer almakta olup, doğusunda Ardahan, güneyinde Erzurum, batısında Rize, kuzey batısında Karadeniz ve kuzeyinde Gürcistan Cumhuriyeti bulunmaktadır.

Artvin, sekiz ilçe ve 310 köy yerleşimi ile deniz seviyesinden başlayarak 3937 metre yükseltiye ulaşan, 7436 km2’lik alana sahip bir ildir.

Artvin ve çevresinde üç büyük dağ grubu olan Doğu Karadeniz Dağları, Mescit Dağları ve Yalnızçam Dağları bulunmaktadır. Karadeniz kıyısına paralel olarak uzanan Doğu Karadeniz Dağları, Artvin’in topoğrafyasının esas yapısını oluşturur.
Doğu Karadeniz Dağlarının il sınırları içindeki önemli uzantıları; Kaçkar, Altıparmak, Kükürtlü, İskaristi Dağları olup Gürcistan sınırına kadar uzanmaktadır. Bu dağ silsilesinde yer alan ve 3937 m yüksekliğindeki Kaçkar Dağı Karadeniz Dağları’nın en yüksek noktasını oluşturur. Şavşat ve Borçka ilçeleri arasında yer alan, Çoruh ve Berta
vadileri ile Gürcistan sınırına kadar uzanan Karçal Dağı ise 3428 m yüksekliği ile ilin ikinci en yüksek dağıdır.

 

Vadiler

Artvin ili yüzey şekilleri, genellikle yer altı kırılmaları ve volkanik faaliyetler sonucunda meydana gelmiştir. Vadilerin bir bölümü ise bu tektonik kırılmalar sonucunda meydana gelen fay ve çizgilerine uyarak oluşmuş dağ sıralarını birbirinden ayıran, dağlara paralel çizgiler halindedir. İlin en önemli vadileri arasında; Çoruh Vadisi, Ardanuç Deresi Vadileri, Ortaköy Vadisi, Altıparmak Vadisi ve Murgul Vadisi’dir.

 

Yaylalar ve Yaylacılık

Yayla; deniz seviyesinden yüksek, düzlüklerin belirgin olarak bulunduğu yeryüzü parçası anlamına gelir. Fazla
engebeli olmayıp düz ve otlaklarla kaplı, suyu bol olan yaylalar hayvancılıkla geçimlerini sağlayan bölge halkı
tarafından yılın belirli aylarında hayvanlarına taze ot temini ve aynı zamanda hayvansal üretimlerini (süt,
peynir, yağ gibi) yapmak amacıyla kullanılır. Geleneksel kültürümüzün önemli bir öğesi olan yaylacılık faaliyetleri, yoğun olarak günümüzde de devam etmektedir.

Yaylalar Artvin topraklarının yaklaşık % 51’ini kaplar. Artvin’in başlıca yaylaları arasında; Aşağıkoyunlu, Meşeli, Kurudere, Düzenli, Kireçli, Yığılı, Kapik, Irmaklar, Bilbilan, Çamlıca, Hanlıköy, Ballı, Yoncalı, Taşköprü, Meydancık, Mısırlı, Oba, Keşoğlu, Çamlık, Mağara, İnekli, Kocakarılı, Dikme ve Taşkınlık yaylaları sayılabilir.

Artvin’deki en büyük akarsu Çoruh Irmağı’dır. İl topraklarında irili ufaklı çok sayıda dere ve çay da bulunmaktadır. Üzerinde 7 büyük baraj projesi uygulanan Çoruh Nehri dışında ilin başlıca akarsuları ise; Şavşat Deresi, Murgul Deresi, Madenler (Hod) Deresi, İçkale Deresi, Deviskel Deresi, Ardanuç Deresi, Berta Deresi ve Klaskur Deresidir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir