Çine Tepecik Höyüğü nerede ?

Click to rate this post!
[Total: 3 Average: 4.3]

Çine Tepecik Höyüğü Aydın İl merkezinin güneyinde, Çine İlçesinin 5 km.batısında, Karakollar Köyü’nün 3 km. güneybatısında yer alan bir höyük tür.

Çine Çayı’nın 1 km. doğusunda bulunan höyük 120 x 40 metre boyutlarında olup 9 metre yüksekliktedir.

Höyükteki tabakalanma net değildir. Orta Kalkolitik Çağ’dan (MÖ 2. binyıl) Geç Tunç Çağı’na kadar yerleşim olduğu anlaşılmaktadır.

Öte yandan höyüğün Geç Neolitik Çağ’dan itibaren yerleşim gördüğü ifade edilmektedir.

II. tabaka Geç Tunç Çağı olarak gösterilmektedir.

Geniş bir alana yayılan ve yoğun tahribata yol açan yangın izleri görülmektedir. Diğer yandan Geç Kalkolitik Çağ ve Erken Tunç Çağı’na tarihlenen seramik parçaları ele geçmektedir.

II. tabakası için ise Orta Tunç Çağı önerilmektedir.

IV. kültür tabakası Geç Kalkolitik Çağ olarak verilmektedir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir