Düdencik Mağarası Nerede ?

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]

Düdencik Mağarası, Beyşehir-Akse ki yolu üzerinde: Cevizli’nin 3800 m kadar batısında ve orman yolu kena rinda yer almaktadır.

Dikey bir inişle başlayan mağara ag Zindan; yağışlı dönemlerde su gir mektedir. Kış aylarında su çeken bir düden olarak çalışan bu mağara içinde kaybolan su; Yukarı Manavgat Havzası’nda: Pamukluk Köprüsü Mev kii’ndeki karstik kaynaklar vasıtasıyla Manavgat Çayı’na boşalmaktadır.

1966 yılında Manavgat Havzası’nda ya pilan hidrojeolojik ve karstik araştır malar esnasında bulunmuştur. 1967 yılı Ağustos ayında ingiliz: Fransız ve Türk mağara araştırmacılarından oluşan bir grup ilk inişi yapmıştır. 60 metrelik dikey bir kuyu şeklinde baş layan mağarada -330 metreye kadar inilmiştir. Mağara; 1989 yılına kadar Türkiye’nin bilinen en derin mağarası olarak kalmıştır. İspanyol magaracılar ile Boğaziçi Üniversitesi Mağara Aras tırma Kulübü (BÜMAK) ortak etkinli ğinde mağara araştırılmış ve derinliği 325 metre olarak belirlenmiştir.

Kaynak : kulturturizmantalya

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir