İZMİR GENEL BİLGİLER

Click to rate this post!
[Total: 1 Average: 4]

İzmir Genel Bilgiler


Türkiye’nin üçüncü büyük şehri olan İzmir; çağdaş, gelişmiş yapısı ve ticaretin merkezi olma özelliğiyle öne çıkıyor. Hareketli alışveriş merkezleri,nefis renkli denizi, plajları ve termal kaynakları ile Çeşme Yarımadası’na kadar uzanıyor. Antik çağların en meşhur kentleri arasında yer alan Efes, Roma döneminde dünyanın en büyük kentlerinden biri konumundaydı. Ion kültürünün zenginliklerini bağrında barındıran Efes, sanatsal etkinliklerle
de adını duyuruyordu.


Yatlar ve gemilerle çevrelenmiş uzun ve dar körfezi ile İzmir, liman iklime sahiptir. Yazın denizden gelen taze serinliğin güneşin sıcaklığı ile savurup gittiği İzmir havası, insanı bunaltmıyor. Sahil boyunca palmiye ağaçları ve geniş caddeleri ile yaşanabilir bir kentolarak diğer şehirlerde yaşayan insanları cezbediyor. İstanbul’dan sonra ikinci büyük liman konumunda olan İzmir Limanı, kente ekonomisinin de bel kemiğini oluşturuyor. Canlı ve kozmopolit bir yapıya sahip olan ilde, faaliyet gösteren İzmir Uluslararası Sanat Festivali ve Uluslararası Fuarı da kentte kültür sanat açısından küresel bir anlam taşıyor.

Toprağından tarih ve kültürün ayak izlerini taşıyan İzmir, barışın başkenti oldu

Eski İzmir kenti, körfezin kuzeydoğusunda bulunan yarım adacık üzerine kuruldu. GünümüzdeBayraklı yakınında ‘Tepekule’ isminitaşıyan eski İzmir’de yerleşim M.Ö. 3. binde başlar. Önceleri küçük bir yerleşme olan ve deniz kenarında yer alan höyük, M.Ö. 2. binde ilk çekirdek etrafında gelişti. M.Ö. 600’de Lydia, M.Ö. 5. ve4. yüzyıllarda Pers egemenliğinde olan şehir, M.Ö. 334’deBüyük İskender tarafından alındı. Söz konusu tarihlerden sonraKadifekale’nin bulunduğu dağın eteklerinde gelişerek, büyük bir şehir konumuna ulaştı. M.S. 178’deRoma İmparatorluğu dönemindeyken büyük bir depremle yerle bir olan şehir, yeniden kuruldu.
Aynı dönemde kayda değer ticaretmerkezi haline dönüşen kent, Bizans İmparatorluğu dönemindeHristiyanlığın yayıldığı dönemde önemli bir piskoposluk merkezi oldu. M.S. 5.-6. yüzyıllarda gelişme gösterdi ancak7. yüzyıldakiArap seferleri ile dini anlamda eski önemini kaybetti. 1320 yılında AydınoğllarıBeyliğitarafından alınan şehir, 1402-1415 yıllarında beyliğin başkentliğini yaptı. Ardından 1415 yılında I. MehmetÇelebitarafından Osmanlı İmparatorluğu’na katıldı.

İzmir’le ilgili bunları biliyor muydunuz?

*İzmir’in yaklaşık beş yıllık bir tarihe sahip olduğunu,
*Iliada veOdysseus yazarı Homeros’un İzmir’li olduğunu,
*İncil’de adı geçen ‘YediKilise’den üçünün de İzmir’de olduğunu,
*Dünyanın Yedi Harikasından biri kabul edilen Artemis Tapınağı’nın Selçuk’ta bulunduğunu,
*Parşömen kağıdının ilk olarakBergama’da keşfedildiğini,
*Eski dönemlerde Foçalıların 50 kürekli ve beş yüz yolcu taşıyan tekneler inşa ettiklerini,
*Eski Foçalıların BatıAkdeniz’de birçok koloni kurduklarını,
*TanrıçaAthena için inşa edilen ilk tapınağın İzmir’de bulunduğunu,
*Filozof ve şair olan Xenophanes’in İ.Ö. 6. YüzyıldaKolofon’da yaşadığını,
*’Bir nehirde iki kez yıkanılmaz’ sözüyle her şeyin değiştiğini ifade eden lozof Heraklit’in Efes’te yaşadığını,
*FilozofAnaxagoras’ın Clazomenae yani bugünkü Urla’da yaşadığını,
*Eski çağın ünlü hekimi Galen’in Bergama’da yaşadığını,
*Meryemana adına yapılan ilk kilisenin Efes’te olduğunu,
*İncil’in dörtyazarından biri olan St. John’un Selçuk’ta öldüğünü,
*Mısır KraliçesiKleopatra’nın 188 yılındaAntonious ile birlikteEfes’te geçirdiğini,
*Fransız yazar ve şairlerden Lamartine, Chateubriand, TheophileGautier veGustave Flaubert’in İzmir’de seyahatettiklerini,
*Papa PaulVI 1967 ve John 1979 tarihindeMeryemana Evini ziyaretettiklerini,
*Uluslararası ‘İzmir Festivali’ kapsamındaRayCharles, Paco De Lucia, Joan Baez veMartha Graham geldiklerini,
*Ünlü şarkıcı Dario Moreno’nun İzmir’de yaşadığını,
*Bademli köyünün Türkiye’de tiyatroya sahip ilk köy olduğunu

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir